Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

2006/42/EC Makine Yönetmeliği CE Belgesi - Makina CE Sertifikası

Makina Emniyet Yönetmeliği en az bir parçası hareket eden, muhtelif parça ve gruplardan oluşan ve malları işlemeye, taşımaya veya paketlemeye yarayan tüm makinalar ile arıza veya kötü çalışma durumlarında bunların etkisine maruz kalan insanların güvenliğine ve sağlığına yönelik riskleri önlem almaya yönelik bir güvenlik fonksiyonu yerine getirmek üzere pazara sunulan emniyet teçhizatlarını içerir.Makinalar veya emniyet teçhizatları için, bu yönetmelikte atıfta bulunulan risklerin kısmen ya da tamamen özel topluluk direktifleri kapsamında yer alması halinde, bu direktif (makina direktifi) risklere karşı bu tür makinalara veya emniyet teçhizatlarına uygulanmayacaktır.Makinalar için, risklerin esas itibariyle elektrikten kaynaklandığı durumlarda, bu tür makinalar, münhasıran 2006/95/AT sayılı LVD direktifi kapsamına girer.Bir ürüne birden fazla yeni yaklaşım direktifi uygulanıyor olabilir. Böyle bir durumda Makinalar Direktifinin birinci maddesinin dördüncü ve beşinci alt bölümleri uygulanmadıkça, ürün ilgili bütün direktiflerin gereklerine uygun olmak zorundadır.http://www.teknikora.com/2006_42_ec_makina_ce_belgesi--TR-18-2.html2006/42/AT Makina Emniyet Yönetmeliği kapsamında, TekniKora Mühendislik alanında deneyimli mühendis kadrosu ve sektör tecrübesiyle, Makina Güvenlik Kontrolleri, Teknik Dosya Hazırlığı ve CE Belgelendirme http://www.teknikora.com/2006_42_ec_makina_ce_belgesi--TR-18-2.html} işlemlerinizin tümü için profesyonel hizmetler sunmaktadır.

http://www.teknikora.com

This is your main content section.

You should delete all of this text and replace it with text of your own. You can modify any text on your page with the Text formatting tools at the top of the page. To add other content, use the Media and Add-ons tabs. If you'd like to change your style template click on Styles. To add or remove pages use the Pages tab.